Stichting Strohalm Foundation - Een helpende hand aan kansarme kinderen in India
Doneren

English folder
Broschüre in Deutsch
Nederlandse Folder

Welkom bij Stichting STROHALM Foundation (SSF)

De SSF helpt kansarme kinderen in India. Zij wil de leefomstandigheden van deze kinderen verbeteren door hen onderwijs en dagelijks een warme maaltijd te geven. Op die manier krijgen de kinderen een kans op een beter leven. Helpt u mee?

Een overzicht van de werkzaamheden van de SSF


De Sri Sai Vidyalaya school in Puttaparthi

is het belangrijkste project van de SSF.

De Sri Sai Vidyalaya school is een Basisschool

met een High School van klas 1 t/m 10.

De school heeft een compleet

ingericht scheikundelokaal.

Eindexamenklas 2018: alle leerlingen geslaagd!

Cijfergemiddelde: een 8!

Bestuurslid Cees Jan Bouman bezoekt de school

Inmiddels ook een jaarlijkse traditie.

Kees van Werkhoven maakt grapjes met de kinderen.

Gezamenlijke dagopening

150 kinderen krijgen hier nu gratis les.

Meisjes en jongens krijgen schoolspullen,

een schooluniform, schoolboeken, schriften...

Er is een officieel overheidsprogramma.

Les in Engels, Hindi, Telegu, rekenen, schrijven...

Ieder kind heeft een eigen lessenaar.

Sinds eind 2010 een gezonde maaltijd

voor ieder kind.

Soms moet ook het gezin gesteund worden.

Een kar biedt al mogelijkheden voor inkomsten.

 

Stichting STROHALM Foundation
10 jaar: 2005 – 2015!

In 2015 bestond de SSF 10 jaar.
Klik hier voor 10 jaar SSF in Beeld.

Al in 1997 zamelde de initiatiefnemer van de SSF geld in om 6 kansarme kinderen in Puttaparthi, India, onderwijs te kunnen bieden, in het kleine huis van de lerares NoorJahan. In 2005 werd de officiële stichting opgericht:
Stichting STROHALM Foundation.

10 jaar later, staat er een moderne school, met klas 1 t/m 10, waar 150 leerlingen gratis onderwijs en dagelijks een warme maaltijd krijgen.


Een goede basis voor de kansarme kinderen

De Sri Sai Vidyalaya School staat! Als een huis! Letterlijk is de school een plek waar de allerarmste kinderen uit Puttaparthi zich thuis voelen.
Schoolhoofd NoorJahan, ontfermt zich over de leerlingen als ware het haar eigen kinderen. Zij krijgen kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast voelen zij zich veilig, vrij en gewaardeerd en dat vormt een stevige basis voor een beter leven.

De SSF is dankbaar dat - met hulp van donateurs - veel kinderen via  de school de neerwaartse spiraal van armoede kunnen doorbreken en zo een reële kans op een goede toekomst krijgen.

Visie en doel van de SSF

In India zijn veel kinderen verstoken van de eerste levensbehoeften. Ze hebben geen of nauwelijks voedsel, onderdak, kleding, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, scholing, medische of tandheelkundige zorg.

De SSF beseft dat kinderen de toekomst zijn van elk land en zet zich in voor onderwijs en nodige verzorging van kansarme kinderen in India.

De hulp gaat uit naar de kinderen uit gezinnen die niet in staat zijn om op eigen kracht uit de armoede te komen. Elk kind verdient een kans ongeacht geloof, rang (kaste) of sekse.

De hulp van de SSF

De SSF biedt hulp in het dorp Puttaparthi, in de armste Zuid-Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Hier is de Sri Sai Vidyalaya School gevestigd, het belangrijkste project van de SSF.
Puttaparthi ligt temidden van moeilijk bereikbare gebieden. In de zogenaamde Mandals is de SSF ook actief met verscheidene Humanitaire en Sociale projecten.

De initiatiefnemer en voorzitter van de SSF, Kees van Werkhoven, gaat jaarlijks een aantal maanden naar India om de benodigde hulp vast te stellen en concreet uitvoering te geven aan de projecten.Beleidsplan 2019-2023Verantwoording en bestuur

Alle bestuursleden en medewerkers zetten zich op vrijwillige basis in. Elke donatie wordt gegarandeerd aan de kansarme kinderen besteed.

U kunt meer lezen over de activiteiten van de SSF en de financiële toelichting daarop in het jaarverslag van 2018.

Het bestuur van de SSF bestaat uit:

  • Berry Janmaat - voorzitter
  • Kees van Werkhoven -
    vice voorzitter
  • Sue Bernicke - secretaris
  • Bart Janssen - penningmeester
  • Joelle Paonessa - bestuurslid
  • Cees Jan Bouman - bestuurslid

Stichting STROHALM Foundation

De SSF is een particuliere stichting die op 3 juni 2005 bij notariële akte is opgericht in Oegstgeest. De SSF ontvangt geen overheidssubsidie en is daardoor volledig afhankelijk van donaties. De belastingdienst erkent de SSF als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Het ANBI nummer is: 25040.
RSIN / fiscaalnummer: 8148.31.448
De Kamer van Koophandel heeft de SSF geregistreerd onder nummer 2810.5831.