Over ons

Stichting STROHALM Foundation (SSF)

De SSF helpt kansarme kinderen in India. Zij wil de leefomstandigheden van deze kinderen verbeteren door hen onderwijs en dagelijks een warme maaltijd te geven. Op die manier krijgen de kinderen een kans op een beter leven.

Een overzicht van de werkzaamheden van de SSF

Een goede basis voor de kansarme kinderen...

…dat is altijd het doel geweest van Kees van Werkhoven toen hij de SSF oprichtte. Hij heeft een prachtige school in Puttaparthi vormgegeven en zeer succesvol uitgebouwd.

Lees hier verder over deze bijzondere man.

De Sri Sai Vidyalaya School is een plek waar de allerarmste kinderen uit Puttaparthi zich thuis voelen. Schoolhoofd Noorjahan ontfermt zich over hen als ware het haar eigen kinderen.

De leerlingen krijgen kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast voelen zij zich veilig, vrij en gewaardeerd en dat vormt een stevige basis voor een beter leven.

De SSF is dankbaar dat – met hulp van donateurs – veel kinderen via de school de neerwaartse spiraal van armoede kunnen doorbreken en zo een reële kans op een goede toekomst krijgen.

Indiase kinderen

Visie en doel van de SSF

In India zijn veel kinderen verstoken van de eerste levensbehoeften. Ze hebben geen of nauwelijks voedsel, onderdak, kleding, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, scholing, medische of tandheelkundige zorg.

De SSF beseft dat kinderen de toekomst zijn van elk land en zet zich in voor onderwijs en nodige verzorging van kansarme kinderen in India.

De hulp wordt geboden aan de kinderen uit gezinnen die niet in staat zijn om op eigen kracht uit de armoede te komen. Elk kind verdient een kans ongeacht geloof, rang (kaste) of sekse.

De hulp van de SSF

De SSF biedt hulp in het dorp Puttaparthi, in de armste Zuid-Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Hier is de Sri Sai Vidyalaya School gevestigd, het belangrijkste project van de SSF.
Puttaparthi ligt te midden van moeilijk bereikbare gebieden. In de zogenaamde Mandals is de SSF ook actief met verscheidene Humanitaire en Sociale projecten.

Een afvaardiging van het bestuur gaat jaarlijks naar India om de benodigde hulp vast te stellen en concreet uitvoering te geven aan de projecten.

Het logo van de stichting

Het logo van de SSF bestaat uit een hand (helpende hand) dat met een
bepaalde stand van de vingers uitdrukt: I love You.
Wijsvinger: I
Duim/Wijsvinger: Love
Pink/Wijsvinger: You
De oranje cirkel achter de hand staat voor de zon ofwel perspectiefvolle toekomst.
De graan-aar staat voor een vruchtbare toekomst die de kinderen tegemoet gaan na de basisopleiding op onze school.

Verantwoording en bestuur

Alle bestuursleden en medewerkers zetten zich op vrijwillige basis in. Elke donatie wordt gegarandeerd aan de kansarme kinderen besteed.

U kunt meer lezen over de activiteiten van de SSF en de financiële toelichting daarop in het meest recente jaarverslag.

Bestuur SSF
Vlnr Cees Jan Bouman - vice voorzitter, Rutger Engelhard - secretaris, Berry Janmaat - voorzitter, Frank van der Schoot - penningmeester

Stichting STROHALM Foundation

De SSF is een particuliere stichting die op 3 juni 2005 bij notariële akte is opgericht in Oegstgeest. De SSF ontvangt geen overheidssubsidie en is daardoor volledig afhankelijk van donaties. De belastingdienst erkent de SSF als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Het ANBI nummer is: 25040.
RSIN / fiscaalnummer: 8148.31.448
De Kamer van Koophandel heeft de SSF geregistreerd onder nummer 2810.5831.

Officiële gegevens

Het ANBI nummer is: 25040.
RSIN / fiscaalnummer: 8148.31.448
KvK-nummer: 2810.5831

ANBI